קטאן יורדי הים הרחבה ל 5-6 שחקנים

 item # 1617654
קטגוריה:

5-6

75

+10

תיאור

רחבה לחמישה או שישה שחקנים עם יורדי הים.
בכדי להשתמש בהרחבה זו יש צורך ב:
משחק הבסיס- "קטאן-המשחק"
הרחבה לחמישה ושישה שחנים של משחק הבסיס
הרחבת יורדי הים והרחבה זו