תנאי שימוש

המידע באתר זה ניתן על-ידי הקוביה משחקים בע"מ (להלן – "האתר"), וגלישה או שימוש באתר ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון רבים לצרכי נוחות בלבד, אך כמובן מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. 

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, איור, צילום, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 

כמו כן, ההוראות המצוינות להלן יתווספו על כל הוראה אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

פרטיות

האתר מכבד את פרטיותכם, ולא יעשה שימוש בפרטיכם, אלא בהתאם למדיניותו כמפורט בהסכם "מדיניות הפרטיות" ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. חשוב לציין כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות ולכן מומלץ לקרוא אותה מעת לעת.

השימוש באתר

הנכם רשאים להשתמש בתכנים ובשירותים המסופקים באתר, בהתאם לעמידה בכללים הבאים:

 1. השימוש באתר הינו למטרות אישיות ופרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם פרסום ורווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצא בזה, לא משנה בעבור איזו סיבה. 
 2. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובפרט, באמצעות תוכנה, מכשיר או בכל דרך אחרת שמחסירה תכנים ו/או שמשנה את עיצוב האתר.
 3. הקוביה משחקים בע"מ לא יישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא יישא באחריות לשגיאות ו/או טעויות בחומר המוצג בשירות. בנוסף, השימוש במידע והייעוץ הניתנים באתר זה הוא על אחריותכם ובלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר. 
 4. הקוביה משחקים בע"מ לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר המפורסם בכל פלטפורמה שהיא. כמו כן, חל איסור לקשר לתכני "אתר" במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר.
 5. הקוביה משחקים בע"מ לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכם באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיו.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. כמו כן, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.


קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הינם של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליכם להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.


מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות תפרט ותסביר מהי המדיניות הנהוגה באתר. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון רבים לצרכי נוחות בלבד, אך כמובן מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

המידע שנאסף עליכם

כל מידע שאתם מספקים בעצמכם אל מול המערכת נשמר, לרבות שם, מספר טלפון וכו'. אנו אוספים מידע שנמסר באמצעות ספקית האינטרנט שלכם, כתובת IP, שם הספקית וכדומה. בנוסף, אנו אוספים נתונים כלליים של שימוש באתר, כולל אתרים מהם גלשתם לאתר, על  מנהגיכם ברשת,  פרסומים אותם בהם אתם צופים, כתבות אותם אתם קוראים, עמודים בהם אתם גולשים, מידע או פרסומות בהם אתה מתעניין, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשתם לאתר ועוד.

שימוש במידע והעברתו

ייתכן שנשתמש ו/או נעביר מידע עליכם במקרים הבאים: 

 1. לצורך יצירת קשר במקרה שמסרתם פרטים אישיים לצורך זה או לפנייה בנושא רלוונטי. 
 2. כדי להתאים עבורכם מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים. 
 3. במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתר או לשירותים, או במקרה שתבצעו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין.
 4. במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבנינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע.


בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו. 

Cookies

האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים. 

"עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיכם. 

חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיימו לגלוש ותסגרו את תוכנת הדפדפן שלכם, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלכם. ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלכם, הדפים שבהם ביקרתם, משך הזמן שגלשתם באתרים, מהיכן הגעתם אל האתרים, מדורים ומידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלכם, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיכם האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלכם באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיכם, אבטחת מידע, ולמטרות נוספות. 

חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לכם. חלק מה- Cookies והמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה יכולה להתיר לחברות שונות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר, כלומר הפרסומות בהן אתם תצפו ינוהלו על-ידי חברות אחרות.  כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" (כפי שהוסבר לעיל) במחשב שלכם או בדפי האתר ואשר תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. 

השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" ובמשואות רשת כפוף למדיניותם בלבד ולא למדיניות זו של האתר והחברה.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים 

הקוביה משחקים בע"מ יכולה להיעזר בחברות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת הקוביה משחקים בע"מ ב"משואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.

מדיניות הפרטיות תפרט ותסביר מהי המדיניות הנהוגה באתר.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

המדיניות מנוסחת בלשון רבים לצרכי נוחות בלבד, אך כמובן מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

אבטחת המידע

באתר עושים כל מאמץ על מנת לשמור על המידע שלכם חסוי ובטוח, אך עם זאת, אין וודאות שהפעולות שאנו עושים מבטיחים באופן מוחלט שהמידע האישי לא ייחשף ו/או ייגנב מהמאגרים שלנו.

אנחנו לא מתחייבים ואינך יכול לצפות שהשירותים והמערכות מידע המשמשות את הקהילה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשת ו/או גניבה ו/או פריצה שתוביל לחשיפת המידע או פרסומו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות.

אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, הנהלת האתר תעביר הודעה על כך.

במידה ואינך מסכים על מדיניות השימוש המעודכנת ו/או הנוכחית, עליך לחדול מכל שימוש באתר.

מי מפעיל האתר ולמי פונים במידה ונפגעה בפרטיותכם?

אם אתם חושבים שפרטיותכם נפגעה במהלך השימוש באתר, תוכלו ליצור קשר עם הנהלת האתר בדרכים הבאות:

דוא"ל: [email protected]
טלפון: 058-765-4786

 

מנהלי האתר עומדים לרשותכם תמיד.