תוכן העניינים

המדען המטורף – המעבדה – ניסויים עם פולימרים

ערכת מדע המגיעה עם כל הציוד הדרוש להכנת הניסויים למעט מספר מועט של פריטים הנמצאים בכל בית. הערכה כוללת מדריך מפורט ומצולם עם הסברים מדעיים.
משתתפים:

לא הוגדר

זמן משחק:

לא הוגדר

גילאים:

10-99

המדען המטורף – המעבדה – ניסויים עם פולימרים

מוצרים דומים