ABC לשיפור האנגלית

קטגוריה:

2-4 שחקנים

25 דקות

לגילאי 7 ומעלה

משחק התאמה ללימוד האנגלית, ובו כל אחד צריך להיפטר מכל הקלפים שבידו על מנת לנצח.

מחלקים לכל שחקן 5 קלפי ABC. כל שחקן, בתורו, מניח קלף שיתאים לקלף הגלוי. ההתאמה יכולה להיות על פי אות זהה או אות צמודה מימין, או משמאל, לפי סדר ה-ABC, או לפי צבע.

חוברת הוראות – ABC