Block Out!

קטגוריה:

2-6

30

+6

תיאור

שחקו לפי הקלפים ובנו את המגדל, אך אל תיתנו למגדל ליפול!
לפי הקלפים שלכם, הניחו את קוביות העץ על המגדל הרעוע.
המטרה: להפטר מכל הקלפים או להניח את הקוביה התשיעית!
היזהרו, אם תגרמו למגדל ליפול תצטרכו לקחת עוד קלפים!
יתרונות: מפתח מוטוריקה עדינה, יכולת תכנון וחשיבה קדימה.

 

(החלקים במשחק שונים מהנראה בסרטון)