קטאן – ערים ואבירים

קטגוריה:

2-4

75

+12

תיאור

הרחבת "ערים ואבירים" מוסיפה לשחקנים את היכולת לגייס אבירים ולבנות בניינים מתקדמים.
אלה משנים את המשחק והופכים אותו למשחק התקפה והגנה.

 

הוראות להורדה
חוברת הוראות- קטאן ערים ואבירים