Colt Express

# LUCOEX01UAHB
קטגוריה:

2-6

40

+10

תיאור

הפכו לשודדים נועזים וקפצו על הרכבת!
•תכננו את המהלכים שלכם בקפידה והזהרו מהיריבים שידם קלה על
ההדק.
•אם תתזמנו את הקלפים שלכם נכון תזכו בכל התהילה!
•האם אתם עומדים להפוך לשודד העשיר במערב הפרוע?

הוראות להורדה
Colt_express[1]