Find It – חיות בר

קטגוריה:

1

25

+6

תיאור

ההרפתקה מתחילה בפנים!

סובבו אותו, נערו אותו, הפכו אותו ומצאו את הפריטים הנסתרים!
משחק חברתי מעולה המפתח יכולות ריכוז ומיקוד.