קטאן: יורדי הים- הרחבה ל-5-6 שחקנים

קטגוריה:

5-6 שחקנים

75 דקות

לגילאי 10 ומעלה

הרחבה זו מאפשרת לכם את האפשרות לשחק במשחק "המתיישבים של קטאן: יורדי הים" בהרכב של חמישה עד ששה שחקנים.

בכדי להשתמש בהרחבה זו יש צורך בכמה רכיבי בסיס:

הוראות להרחבת 5&6 של יורדי הים