סדר בחדר מחבואים

קטגוריה:

1

15

+3

תיאור

 

סדר בחדר

מטרת המשחק: לסדר את החדר על ידי הנחת קלפי החדר המסודר על קלפי החדר המפוזר.
איך משחקים?
בהתחלה יוצרים מלבן מקלפי החדר המפוזר ואחר כך מלבן מקלפי החדר המסודר. בשלב
הסופי מניחים את המלבנים אחד על השני, ב ה ת א מ ה.

חוברת הוראות – סדר בחדר

מחבואים

מטרת המשחק:
למצוא את הפריט הבודד באחד הקלפים. למשל על הילד למצוא באיזה קלף נמצא הטלפון
הנייד.
איך משחקים?
ממיינים את הקלפים ל 2- קבוצות. פריטים בודדים וקלפי מקומות.
על הילד לאתר את הפריט הבודד בתוך קלף מקום וליצור זוגות קלפים.

הוראות להורדה
חוברת הוראות – מחבואים