סדר בחדר ומחבואים

קטגוריה:

1-4 שחקנים

15 דקות ומעלה

לגילאי 3 ומעלה

במשחק סדר בחדר, עליכם לסדר את החדר הדימיוני, על ידי הנחת קלפי החדר המסודר על קלפי החדר המפוזר. בתחילה, יוצרים מלבן מקלפי החדר המפוזר, ואחר כך מלבן מקלפי החדר המסודר. לאחר מכן, מניחים את המלבנים אחד על השני, בהתאמה.

במשחק המחבואים, עליכם  למצוא את הפריט הבודד באחד הקלפים. למשל, למצוא באיזה קלף נמצא הטלפון הנייד. ממיינים את הקלפים לשתי קבוצות, פריטים בודדים וקלפי מקומות. עליכם לאתר את הפריט הבודד בתוך קלף מקום וליצור זוגות קלפים.

חוברת הוראות – מחבואים

חוברת הוראות – סדר בחדר