צוּרֶָצבַע

קטגוריה:

2-4

30

+6

תיאור

משחק רביעיות של צורה וצבע

 

 

המטרה במשחק:

 

להשלים רביעיות לפי צורה וצבע.
כל שחקן, בתורו, מבקש מאחד השחקנים קלף הנחוץ לו להשלמת הרביעייה.

המנצח הוא השחקן שצבר את מרב הרביעיות

הוראות להורדה
הוראות- צור צבע