Ticket to Ride USA

קטגוריה:

2-5

45

+8

תיאור

הינו משחק הרפתקאות רכבות חוצה ארצות.
שחקנים מתחרים על היכולת לחבר בין ערים שונות בעזרת מסילות הרכבת על מפה של אמריקה
הצפונית.

 

item # 722601

 

 

הוראות להורדה
חוברת הוראות – ticket to ride USA