סופר מנצ'קין

קטגוריות: ,

3-6

75

+10

תיאור

הסופר מנצ'קין יציל אתכם!

הביטו! מי זה עף שם בשמיים מעל לעיר המנצ'קינים? אלו הם מגיני האמת הצדק והשגת הבונוסים! אלו הם הסופר-מנצ'קינים!

סופר מנצ'קין מבוסס על החוקים המקוריים של משחק המנצ'קין וניתן לשלב את שני המשחקים יחדיו; אפשר גם לשלב אותו עם כל משחק בסיס אחר של מנצ'קין.

במשחק זה 170 קלפים