קטאן ערים ואבירים הרחבה ל 5-6 שחקנים

קטגוריה:

5-6

75

+10

תיאור

רחבה לחמישה או שישה שחקנים עם ערים ואבירים.
בכדי להשתמש בהרחבה זו יש צורך ב:
משחק הבסיס- "קטאן-המשחק"
הרחבה לחמישה ושישה שחנים של משחק הבסיס
הרחבת ערים ואבירים והרחבה זו