קטאן: ערים ואבירים- הרחבה ל-5-6 שחקנים

קטגוריה:

5-6

75

+10

הרחבה זו מאפשרת לכם את האפשרות לשחק במשחק "המתיישבים של קטאן: ערים ואבירים" בהרכב של חמישה עד ששה שחקנים.

בכדי להשתמש בהרחבה זו יש צורך בכמה רכיבי בסיס: