IQ Jumps

קטגוריה:

1-2

30

+6

משחק חשיבה לשחקן יחיד ולזוגות ברמות קושי עולות.
בוחרים קלף משימה ומדלגים מעל הקוביות שעל הלוח, כאשר המטרה היא להגיע ראשונים ממצב התחלה למצב סיום.
משחק החשיבה – IQ JUMPS קל ללימוד. כללי המשחק פשוטים וקלים ללימוד ולמידה.
המשחק מפתח מיומנויות חשיבה, תפיסה חזותית ותפיסה מרחבית.

הוראות להורדה
הוראות IQ JUMPS