קטאן סוחרים וברברים הרחבה ל5&6 שחקנים

קטגוריה:

5-6

120

+10

תיאור

הרחבה ל 5-6 שחקנים –
הרחבה זו מאפשרת השתתפות של עד 6 שחקנים.